Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Taekwon-Do Chong Do Kwan

Training mag weer doorgaan voor alle leeftijdsgroepen


Taekwon-Do Chong Do kwan buitentraining

Loop met voldoende afstand vanaf de sporthal de Dioscuren naar het kloosterpark


Gaat de training door?

Alleen bij harde te verwachte regen zal de training niet doorgaan.

We smelten niet! :-)

JA


Ouders kunnen niet in een groep aanwezig zijn bij de training.

Boete bij 2 of meer 19 plus bij elkaar €400

Planning Buiten training

1.

eerste training, rouleren in kleine groep over diverse trainers met voldoende afstand

1e week mei) 5 mei-2020 en 6 mei-2020

2.

(trainingen op de plaats) met voldoende afstand

2e week mei) 9 t/m 16 mei 2020

3.

Taekwon-Do bootcamp alleen, in circuit vorm

3e week mei) 20 mei  t/m 30 mei 2020

4.

bootcamp met partner oefeningen zonder contact

maand juni

5.

Partner oefeningen met 1,5 meter afstand zonder contact

Maand juli

(9 juli 2020 laatste les voor vakantie)

Looproute

aanloop-en-terugloop-route

Let op:

Trainingstijden en groepen

19 plussers zullen ter plekke als nog worden gescheiden van de groep 13 t/m 18 jaar.

Woensdag  13+

18:20  aankomst parkeerplaats

18:30 start training

19:20 vertrek van park

19:30 vertrek van parkeerplaats

 

Donderdag  t/m 12 jaar

18:20  aankomst parkeerplaats

18:30 start training

19:20 vertrek van park

19:30 vertrek van parkeerplaats

 

Zaterdag   t/m 12 jaar

10:00  aankomst parkeerplaats

10:10 start training

11:00 vertrek van park

11:10 vertrek van parkeerplaats

 

Zaterdag  13+

11:00  aankomst parkeerplaats

11:10 start training

12:00 vertrek van park

12:10 vertrek van parkeerplaats

Huidige RIVM richtlijnen:

T/m 12 jaar - buiten sporten zonder 1,5 meter regel mogelijk

13+ buiten sporten met 1,5 meter regel mogelijk 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
De volgende maatregelen dienen uitgevoerd te worden:
 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 douche thuis en niet op de sportlocatie;
 vermijd het aanraken van je gezicht;
 schud geen handen;
 kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.


Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes
De volgende maatregelen dienen uitgevoerd te worden:
 bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de beheerder/eigenaar van een bestaande sportaccommodatie en zorg dat je op de hoogte bent van de regels die voor die accommodatie zijn vastgesteld;
 stel op de accommodatie een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
 zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;
 stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje);
 neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;
 instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;
 stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt;
 hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
 zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
 zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.


Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
De volgende maatregelen dienen uitgevoerd te worden:
 kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling;
 zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 Was of desinfecteer je handen na iedere training;
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.


Voor sporters
De volgende maatregelen dienen uitgevoerd te worden:
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;  reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.


Voor ouders en verzorgers
De volgende maatregelen dienen uitgevoerd te worden:
 Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

VerzamelplekTaekwon-Do lessen Schijndel

Loop gerust eens binnen en doe mee!

ingang

Sporthal de Dioscuren Bunderstraat 6B Schijndel

lijn
lijn